De Ware Ginstevissers - Reglement 2017 - Heren

 • Inschrijvingsbedrag 50 € te betalen voor de eerste prijskamp
 • Er worden 11 prijskampen gevist
 • Start : 7:30u, pauze : 9:00u tot 9:30u, einde om 10:30u
 • De plaatsen worden door iemand van het bestuur uitgeloot. U betaalt 17 € aan de inschrijver
 • Beazen, inwerpen, uithalen e.d. gebeurt enkel en alleen door uzelf. Hulp van anderen is verboden, tenzij met toestemming van het bestuur.
 • Er mag tijdens de prijskampen gevist worden met 2 hengels
 • max met 4 reserve hengels
 • Tijdens de prijskamp blijft iedereen op zijn plaats. Zorg dus dat uw gerief voor 7:30u op uw plaats is. Vis recht voor U, zo stoort U de anderen niet.
 • Ga tijdens de prijskamp niet op een ander nummer vissen anders zijn we van het bestuur uit verplicht je dagresultaat van de lijst te schrappen.
 • Per gevangen forel of zalmforel : 1 punt. Maar : een zalmforel geeft 2 punten op het scorebord. Een forel moet wel 600gr wegen om als zalmforel erkend te worden.
 • Er worden 5 forellen per visser opgestoken : 100 forellen ’s morgens : indien méér vissers, wordt de rest tijdens de pauze opgestoken.
 • De eerste gevangen vis op de prijskamp wordt beloond met 5 €.
 • Bij iedere prijskamp geven we de volgende prijzen :
  • 1° : 2 visdagen + trofee
  • 2° : 1 visdagen
  • 3° : 1 visdag
 • Per prijskamp worden er 5 zalmforellen opgezet.
 • Bij gelijke stand wordt er gewogen. Gelieve dus de uitslag af te wachten voor U de vis wegbrengt.
 • Om kampioen te worden, moet U minimum 8 prijskampen meevissen en de laatste prijskamp meevissen.
 • Bij gelijke stand om het kampioenschap word er gekeken naar het aantal gewonnen prijskampen is de stand dan nog gelijk moet er worden verder gevist tot er een forel gevangen word.
 • De ereplaatsen worden bepaald als volgt :
  • meest aantal stuks
  • dichtst behaalde plaatsen
 • Trofee de verre ginste : gaat naar de eerste 60 plusser.
 • Prijzengeld :
  • 1° : 120 €
  • 2° :  70 €
  • 3° :  50 €
  • 4° :  30 €
  • 5° :  25 €

 

Voor ons jaarlijks feest : Iedereen die 7 prijskampen meegevist geeft, kan gratis naar het souper komen. Indien niet, dient U 35 € voor echtgenote of verloofde te betalen.

We hopen van het bestuur uit op een uiterst visrijk seizoen.

Dank voor Uw medewerking,

Het bestuur.

't Vissershoveke

Hier vindt u meer info over
't Vissershoveke
. meer...

Weetjes